Loes Suerink, Spechtlaan 29

6865 BA  DOORWERTH NL

T  +31(0)263392767

M +31(0)641220720

E-mail: info@vertaalbureau-idemdito.nl

Beëdigde vertaling en apostille

Een beëdigde vertaling mag alleen gemaakt worden door een vertaler die voor de rechtbank voor een bepaalde talencombinatie een eed heeft afgelegd, staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en hierdoor bevoegd is tot het waarmerken van zijn of haar vertalingen.

 

Vertaalbureau Idem Dito is bevoegd tot het maken van beëdigde vertalingen in het Frans én in het Nederlands en staat geregistreerd onder nr. 296 Rbtv.

 

 

Apostille

 

Voor gebruik in het buitenland moet een document soms gelegaliseerd worden, m.a.w. dan moet bevestigd worden dat het document officieel is. Omdat Frankrijk aangesloten is bij het Apostilleverdrag, kan een beëdigde vertaling die voor Frankrijk bestemd is, door de rechtbank voorzien worden van een apostille. Daarmee verklaart de rechtbank dat de handtekening van de beëdigd vertaler klopt en wordt de vertaling gelegaliseerd.

 

De handtekening van Vertaalbureau Idem Dito staat geregistreerd bij alle rechtbanken in Nederland.

 

 

 

 

 

Beëdigde vertaling

 

Een beëdigde vertaling wordt geprint op speciaal gewaarmerkt papier, voorzien van parafen, handtekening en stempel van de vertaler plus een "verklaring van de vertaler" als bewijs dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het brondocument. De beëdigde vertaling wordt onlosmakelijk gehecht aan (een kopie van) het brondocument en verzonden per post in een beschermhoes in een enveloppe A4 formaat.

 

Meestal worden documenten die bestemd zijn voor officiële instanties beëdigd vertaald. Het gaat dan gewoonlijk om diploma’s, getuigschriften, vonnissen, e.d.

Loes Suerink, Spechtlaan 29

6865 BA  DOORWERTH NL

T  +31(0)263392767

M +31(0)641220720

E-mail: info@vertaalbureau-idemdito.nl